Logo "Plakatwettbewerb Hamburger Polizeiverkehrslehrer e. V."